Varukorgens innehåll0  produkter - Totalt0.00 €

Wound & Skin Care

ANTISEPTISK SÅRSPRAY FÖR ALLA DJUR – VETERINARY FORMULA

Beskrivning:
Vattenbaserade antiseptisk sårspray för rengöring av skadad eller kliande hud, sårvård och vid allergiska hudproblem.

Karenstid: 0 dygn

Bruksanvisning: Rengör den berörda ytan från synligt smuts och klipp pälsen om det behövs. Spraya direkt på det affekterade området 3-4 gånger per dag eller enligt veterinärens anvisning. Om bandage behövs, genomfukta kompress vid varje omläggning. Säker att använda nära ögonen och munnen. Kan användas på alla djurarter, på allergiska djur och nyfödda. Ofarlig att förtära. Svider inte.

Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,015%), NaOCl, fosfater.

Förvaring: i rumstemperatur, ej i direkt solljus.

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för utvärtes bruk till djur. Inte för injektion. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt användning om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.

Storlek: 473ml, 237 ml, 118 ml och 12 x 55 ml

ANTISEPTISK SÅRGEL FÖR ALLA DJUR – VETERINARY FORMULA


Beskrivning: Långtidsverkande och skyddande antiseptisk sårgel för rengöring av
skadad eller kliande hud, sårvård och vid allergiska hudproblem.

Karenstid: 0 dygn

Bruksanvisning: SKAKAS PUMPEN NERTRYCKT INNAN ANVÄNDNING! Rengör den berörda ytan från synligt smuts och klipp pälsen om det behövs. Spraya direkt på det affekterade området 2-3 gånger per dag eller enligt veterinärens anvisning. Om bandage behövs, genomfukta

kompress med sårgel vid varje omläggning. Säker att använda nära ögonen och på
allergiska djur. Kan användas på alla djurarter och nyfödda. Ofarlig att
förtära. Svider inte.

Förvaring: i rumstemperatur, ej i direkt solljus.

Ingredienser: vatten (H2O), NaCl, hypokloritsyra HOCl (0,012%), NaOCl, LiMgNa-fluorosilikat, NaHCO3, Na2SO4, fosfater.

Försiktighetsåtgärder för användning: Endast för utvärtes
bruk till djur. Inte för injektion. Förvara utom räckhåll för barn. Avbryt
användning om irritation utvecklas. Alltid kontakta din veterinär om symptom på
allmän sjukdom observeras.

Kassering: Inga särskilda krav på
bortskaffande, alla Vetericyn produkterna är miljövänliga.

Storlek: 473ml, 237 ml, 118 ml och 12 x 55 ml